Jakie możliwości oferuje emulator dalmierza?

Aby sterownik był w pełni funkcjonalny, zaimplementowaliśmy w nim obsługę następujących typów pomiarów:

 1. Pomiar zdalny -

  pomiar automatyczny wyzwalany z aplikacji. W aplikacji kontrolera wciskamy przycisk odpowiedzialny za pomiar (np. Read Laser), a oprogramowanie wysyła informacje do sterownika. Sterownik wysyła dane do dalmierza, który wykonuje pomiar i zwraca zmierzoną odległość. W zależności od oprogramowania pomiar zdalny można uruchamiać ręcznie, może być też wyzwalany automatycznie (np. pomiar wielokrotny lub monitoring odkształceń).

 2. Pomiar ręczny -

  pomiar jest wyzwalany ręcznie z dalmierza, a następnie trzeba kolejnym wciśnięciem przycisku przesłać go do sterownika, który prześle go do aplikacji (tak zwykle wygląda to w Disto)

Wszechstronność konfiguracji sterownika

W obecnej wersji można skonfigurować w bardzo prosty sposób następujące funkcje:

 • redukcja odległości do poziomu -

  czyli inaczej można wybrać, czy zależy nam na odległościach bezpośrednich, czy też poziomych (zredukowanych). Z punktu widzenia geodety będzie to bardzo przydatna funkcja.

 • możliwości sygnalizacji -

  to dodatkowa opcja, pozwalająca na uruchomienie na 2-3s przed faktycznym pomiarem sygnalizacji laserem (lub laserem i dźwiękiem). Funkcja ta została wprowdzona w celu przyspieszenia pracy przy dużej ilości pomiarów, gdy użytkownik zdecydował się na wykorzystywanie zdalnego trybu pomiaru.

  Gdy wykonujemy pomiar z ręki, sami celujemy i wykonujemy pomiar. W przypadku Disto możemy zdecydować czy przesyłamy pomiar do aplikacji czy nie (przycisk Bluetooth).

  W przypadku Boscha nie ma przycisku do przesyłania "ręcznego" pomiaru - jest on od razu przekazywany do aplikacji. Może to sprawić, iż użytkownicy Boscha zdecyduja się na korzystanie z trybu zdalnego - aby móc przed wyzwoleniem zdalnego pomiaru ustawić uprzednio dalmierz na cel.

  Jednakże w trybie zdalnym i tak trzeba wczesniej wycelować wiązką na cel. Gdy mamy dużo pomiarów do wykonania może być to niewygodne. Dlatego też wprowadzono tryb, ktory pozwala wykonac pomiar z opoznieniem (ale z sygnalizacją laserem), oferując trochę czasu na ustawienie wiązki na celu.

 • buforowanie -

  o ile dalmierze klasy Disto potrafią buforować żądania pomiaru (np. można wysłać kilka żądań pomiaru i otrzymać kolejno kilka pomiarów), o tyle dalmierz Bosch GLM100C nie udostępnia takiej opcji.

  Sterownik nastomiast może pracować w trybie "buforowym" oferując możliwości zbliżone do tych z Disto.

 • powyższe opcje można dokonywać w trakcie pracy oprogramowania (np. survCE), wystarczy po prostu w Menu Start uruchomić program do konfiguracji i ustawić odpowiednią opcję.

Uwaga! Powyższe funkcje nie wyczerpują możliwości pracy sterownika, w najnowszej wersji dodano funkcję wyboru płaszczyzny odniesienia (dla dalmierzy Bosch).